Mae Adroddiadau Blynyddol yr Ysgol ar gael ar y wefan yma ar ffurf Digidol.