IMG 0997 IMG 1003 IMG 1424 IMG 1442 IMG 1134 IMG 1134 (1) IMG 1134 (2) IMG 1137 IMG 1134 (3) IMG 1137 (1) IMG 1137 (2) IMG 1137 (3) IMG 1122 IMG 1122 (1) IMG 1110 IMG 1497 4Jotcatdmye9m96p B27kwm7kpzse9p40 9P1vng5fr8ofm5ye Iybnnc8do1cr2rgk Mwwbazzugnkj7d58 IMG 0073 IMG 0075 IMG 0080 IMG 0083 IMG 0087 IMG 0088 IMG 0089 IMG 0092 IMG 0093 IMG 0094 IMG 0095 IMG 0096 IMG 0083 (1) IMG 0084 IMG 0083 (2) IMG 0084 (1) IMG 0084 (2) IMG 0197 IMG 0199 IMG 0122 IMG 0199 (1) IMG 0122 (1) IMG 0122 (2) IMG 0122 (3) IMG 0122 (4) IMG 0125 IMG 0213 IMG 0214 IMG 0218

Ein Diwrnod Ysgol 

Cyfnod Sylfaen 8.50am - 12:00 1.15pm - 3.20 pm
CA 2 8.50am - 12.15pm    1.15pm - 3.20 pm 

 

Darllen 

Bydd pob disgybl yn cymryd rhan mewn gweithgareddau darllen yn ystod yr wythnos ac anogwn hwy i ddarllen yn rheolaidd gydag oedolyn adref. Carwn i rieni nodi sylwadau yng Nghofnod Darllen ei plentyn wedi iddynt ddarllen gyda hwy.

Homework

 

Ffrwyth

Gall eich plentyn brynu ffrwyth am 20 ceiniog yn ddyddiol o siop ffrwythau'r ysgol. Gall eich plentyn ddod a ffrwyth gydag ef/hi i'r ysgol pe dymunwch.

Fruit

  

Chwaraeon

Bydd plant Blwyddyn 2 (Mrs Williams) yn cael eu gwersi Chwaraeon ar bnawn dydd Mercher. Bydd angen dillad addas ar gyfer chwaraeon ar eich plentyn, sef siorts, crys-t ac esgidiau rhedeg. 

Pe

  

Gwisg Ysgol 

A wnewch chi sicrhau bod enw eich plentyn wedi ei labeli yn glir ar ei wisg/gwisg ysgol os gwelwch fod yn dda. 

Uniform

Oes oes gennych unrhyw gwestiwn neu ymholiad am unrhyw agwedd o waith ysgol neu les eich plentyn yna cysylltwch gyda ni.

 

Diolch

Mrs Nelian Williams

******

 

THEMA'R TYMOR

Yn ystod y thema byddwn yn edrych ar - (Tymor y Gwanwyn 2020)

Archwilio'r ardal leol:

Nodweddion dynol a ffisegol

Grwpiau a chlybiau yn y gymuned

Pobl sy'n gweithio yn yr ardal leol

Ffigurau lleol sy'n bwsig yn y gymuned

Adeiladau yn y gymuned leol 

Archwilio'r byd:

Gwledydd/diwylliannau o gwmpas y byd

Dillad/bwyd/tywydd/cerddoriaeth/dawns

Gwyliau a theithiau

Crefyddau eraill

Cymharu a chyferbynnu a Chymru

Bwyd o gwmpas y byd

Masnach deg

 

Fel rhan o'n gwatih thema sy'n edrych ar bobl sy'n gweithio'n ein hardal leol rydym yn ymweld â Chanolfan Hamdden Llanbed, Siop a Becws. 

 

Thema

Ein thema ar gyfer y tymor yma (Tymor y Gwanwyn 2019) yw 'I'r Gofod a Thu hwnt'

Yn ystod y tymor, byddwn yn edrych ar: -

 

Y Gofod

Y Gofod

Y Planedau, y lleuad a'r sêr

Estroniaid

Glaniad ar y lleuad

Defnyddiau a grymoedd

Swyddi'n y gofod

 

Archarwyr

Archarwyr bywyd go iawn

Archarwyr mewn ffilmiau a llenyddiaeth

llyfrau comic

Awduron ac arlunwyr

Da a drwg

Rheolau a chyfrifoldebau

 

Thema

Ein thema ar gyfer y tymor yma (Tymor yr Hydref 2018) yw 'Alawon Arbennig'

Yn ystod y tymor, byddwn yn edrych ar: -

Ffynonellau sain

Cerddoriaeth mewn dathliadau arbennig

Cerddoriaeth ddoe a heddiw

Caneuon a cherddoriaeth o ddiwyllianau a gwledydd eraill

Cerddoriaeth Gymreig, traddodiadol barddoniaeth a dawns

Cerddoriaeth Nadoligaidd

Artefactau hanesyddol 

 

Thema

Ein thema ar gyfer y tymor yma (Tymor yr Haf) yw 'Creaduriaid bach a mawr'.

Yn ystod y tymor, byddwn yn edrych ar: - 

Anifeiliaid yng Nghymru

Anifeiliaid o gwmpas y byd

Anifeiliaid y sw / jyngl

Anifeiliad mewn perygl

RSPCA

Creaduriaid sy'n byw yn yr awyr, ar y tir, yn y dwr ac o dan y ddaear 

Cynefinoedd

Dosbarthu

Cylch bywyd y broga

Ailgylchu

Bod yn dditectif natur              

Fferm Folly

Cafodd pawb ddiwrnod hyfryd ar ein taith addysgiadol i Fferm Folly. Cawsom hwyl yn gweld a dysgu am yr holl anifeiliaid, yn enwedig y jiraffod, pengwiniaid a rheinos.

IMG 0218IMG 0125IMG 0122 (3)IMG 0199 (1)IMG 0083 (1)

 

 

Yn ystod y thema byddwn yn edrych ar - (Tymor y Gwanwyn)

Archwilio'r ardal leol:

Nodweddion dynol a ffisegol

Grwpiau a chlybiau yn y gymuned

Pobl sy'n gweithio yn yr ardal leol

Ffigurau lleol sy'n bwsig yn y gymuned

Adeiladau yn y gymuned leol 

Archwilio'r byd:

Gwledydd/diwylliannau o gwmpas y byd

Dillad/bwyd/tywydd/cerddoriaeth/dawns

Gwyliau a theithiau

Crefyddau eraill

Cymharu a chyferbynnu a Chymru

Bwyd o gwmpas y byd

Masnach deg

 

Fel rhan o'n gwatih thema sy'n edrych ar bobl sy'n gweithio'n ein hardal leol rydym wedi ymweld â Chanolfan Hamdden Llanbed. Fe fuon yn siarad efo'r rheolwr am ei waith ac yna fe gawsom ein tywys o gwmpas yr adeilad.  Roedd y plant wrth eu bodd yn gweld offer y gampfa!

IMG 0092

 

IMG 0096 

IMG 0095 

 

 

Ein thema y tymor yma yw "Byw ac Iach".  (Tymor yr Hydref)

Byddwn yn son am -

Ni'n hunain,

Y Corff,

Esgyrn,

Cyhyrau ac organau,

Y Synhwyrau,

Tyfiant Dynol,

Cylch bywyd,

Cadw'n heini,

Ymarfer Corff,

Deiet Cytbwys,

Bwyta'n iach,

Bwyd adeg noson tân gwyllt,

Newid mewn deunyddiau,

Llinellau amser,

Nadolig yn y gorffennol

 

Ein Trip i Sbri-di-ri

IMG 1442

 IMG 1424

 

 

Ein gwaith celf ar 'Y Sgerbwd'.

IMG 1497

 

Mesur taldra'r plant o'r talaf i'r byrraf.

IMG 1110

 

Ymeliad gan P.C. Eleri i drafod y pwysigrwydd o gadw'n ddiogel adeg Calan Gaeaf.

IMG 1122 (1)

 

Nyrs Gill yn trafod glanweithdra a sut i wneud yn siwr ein bod yn golchi'n dwylo'n gywir.

IMG 1134 (3)

 

 

 

IMG 1137 (2)

 

Dyma ni'n adrodd y stori 'Y Crochan Hud' yn null Pie Corbett 

https://www.j2e.com/ysgol-carreg-hirfaen/NelianW/IMG_1107.MOV/

 

Plant mewn angen 

 

B27kwm7kpzse9p40

Mwynhau yn y disgo!

4Jotcatdmye9m96p

 

Mwwbazzugnkj7d58 

 

Gweithgareddau gan y Cyngor Eco

 9P1vng5fr8ofm5ye

 a'r Cyngor Ysgol.

Iybnnc8do1cr2rgk